Vítejte v internetovém obchodě vánočních stromečků na vánoce.

Tajemství Vánoc souvisí s prvním hříchem

Na Štědrý den slaví svátek Adam a Eva. Památka prarodičů připomíná první hřích a jeho následky, ale i naději na spásu. V Bibli se uvádí, že Bůh stvořil člověka jako vrchol tvorstva na svůj obraz. Znamená to, že jako jediné stvoření ho obdařil duší a svobodnou vůlí. Když viděl, že Adam nemá mezi ostatními živočichy partnera, stvořil mu Evu a rozkázal jim množit se a podmanit si Zemi. První lidé byli dokonalí, bez náklonnosti k hříchu. Neměli zemřít, ale plynule přejít do věčné blaženosti. Aby si však tuto blaženost zasloužili a sami se rozhodli pro Boha, dostali svobodnou vůli a zákaz jíst ze stromu poznání dobra a zla. Ďábel, čili padlý anděl, který za svou vzpouru vůči Bohu již dostal věčný trest, lidem záviděl. Oklamal Evu a navedl ji přestoupit Boží zákaz a ona navedla na hřích i Adama. Lidé ztratili nevinnost, co Bible vyjadřuje slovy"spatřili, že jsou nazí". Bůh všech účastníků hříchu potrestal. Proklel hada, ženě předpověděl porodní bolesti a věčnou nenaplněnou touhu po muži, který bude nad ní vládnout, a Adam jako zástupce lidstva měl poznat námahu, spojenou s konečnou úpravu chleba. Hlavním trestem však byla ztráta spojení s Bohem. Ale spravedlivý soudce zároveň projevil své milosrdenství a přislíbil lidstvu vykupitele. Souvislost mezi prvním hříchem a vykoupením z něj - tedy i mezi událostí z ráje a Vánocemi - zdůrazňuje pojmenování Ježíše Krista "posledním Adamem" a jeho matky Marie "druhou Evou". Eva je matkou přirozeného života lidstva, Mária zas duchovního života vykoupených. První Adam symbolizuje lidskou slabost a hříšnost, Ježíš Kristus vítězství nad smrtí a spásu. O životě Adama a Evy po vyhnání z ráje se Bible nezmiňuje. Vzpomíná pouze jejich syny a dcery, z nichž jmenuje tří - Kaina, Ábela, kterého Kain zabil, a Seta, náhradu za Ábela. Církev zachovala tradici o Bohumilem životě Adama a Evy, na východě se dokonce uctívají jako svatí.
zdroj: SITA

Sdílet na Facebooku

©2024 Zákaz kopírování.